LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

Diensten bouwkundig advies - TotaalSupport

Diensten

Bekijk hieronder waar TotaalSupport expert in is.

Risico-inspectie

Wij zijn experts als het gaat om geven van complete schadepreventie adviezen. Zaken als bijvoorbeeld inbraakpreventie, stormschadepreventie, brandpreventie, wijze van opslag van (gevaarlijke) stoffen en eventuele herbouwwaarde-taxatie van te verzekeren opstallen, worden in duidelijke rapportages vastgelegd.

Schade-expertise

Wij hebben jarenlange ervaring in het verrichten van schade-expertise werkzaamheden op allerlei gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vakgebieden opstal, inboedel, inventaris/goederen, milieu, bedrijfsschade, construction-all-risk en aansprakelijkheid.

Claim-expertise

Door onze unieke combinatie van technische kennis, juridisch inzicht en mediation kwaliteiten, geven wij partijen snel duidelijkheid over de redelijkheid, billijkheid, omvang, oorzaak en achtergrond van een claim. In het vervolgtraject kan TotaalSupport als “regelend arbiter” optreden om te proberen partijen de claim minnelijk te laten schikken. Vooral in rechtsbijstandverzoeken blijkt deze aanpak erg succesvol. Daarnaast zijn wij in staat om stroef lopende of vastgelopen claimonderhandelingen weer op gang te brengen. Onze mediator weet partijen te binden naar toekomstgerichte oplossingen.
Bijvoorbeeld inzake de opgetreden geschillen rondom de aardgasbevingen in Noord Nederland, wordt TotaalSupport inmiddels al meerdere jaren ingezet als onafhankelijke derde deskundige.

Deskundigenbericht bij rechtszaken

Binnen ons vakgebied zijn wij in staat om de Nederlandse rechterlijke macht te voorzien van een deskundige en adequate rapportage met betrekking tot het door hen op juridische grondslag te toetsen geschil. Ook de opmaak van een partijdeskundigenbericht, bijvoorbeeld betreffende het verlies aan eigen arbeid, behoort tot onze vaardigheden.

Woningaanpassingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Of het nu gaat om een complexe woningaanpassingen of een eenvoudige aanpassing, mede door de combinatie van bouwkundige en ergonomische kennis en ervaring, zijn wij in staat om lagere overheden snel en adequaat te adviseren over de mogelijkheden die er zijn voor hun inwoners die een beroep doen op deze wet.

Ontwerpen, bestek schrijven en bouwbegeleiding

Opdrachtgevers met een bouwwens staan wij vanaf de initiatiefase tot en met de uiteindelijke oplevering bij in het bouwproces. Ook het verzorgen van de benodigde vergunningen kan aan onze experts worden overgelaten.

Wij zijn op persoonlijke titel aangesloten bij:
Het Nederlands Instituut Van Register Experts het NIVRE
Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen het LRGD

Neem contact met ons op voor onze tarieven en voorwaarden.