Handreiking Zorgschade van De Letselschade Raad (DLR)

Zorgschade-deskundige van TotaalSupport heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Handreiking Zorgschade.

Op 16 november 2017 heeft mr. Tjibbe Joustra de Handreiking Zorgschade aangeboden aan mevrouw mr. dr. G.M. ter Huurne, directeur wetgeving en juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
TotaalSupport is mede auteur geweest van deze in de branche algemeen waardevol geachte Handreiking.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.

TotaalSupport B.V.
Tinbergenlaan 19
8024 EB  Zwolle
06 – 20 60 48 10
info@totaalsupport.eu

Aangesloten bij:
NIVRE (op persoonlijke titel)
LRGD (op persoonlijke titel)
DLR-Nationaal Keurmerk Letselschade