LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

Referenties van TotaalSupport, het onafhankelijke adviesbureau in de letselschade en bouw

Referenties

Bouwkundig advies

“Bert Veurink is een ‘mensenmens’ en kan zich goed in de situatie van de schademelder verplaatsen zonder hiermee de geschillen te beïnvloeden. Er ontstaat daardoor een eindconclusie die aan alle redelijkheid en billijkheid voldoet.
Ook neemt Bert de tijd om de partijen hun verhaal te laten doen en worden geschillen uitgebreid bekeken waardoor er achteraf geen discussies ontstaan. Ook zijn de rapportages duidelijk en niet voorzien van ballast”.

Kevin Nieuwenhuis, Octa Adviseurs

"In Groningen stad en ommeland heeft TotaalSupport door de inzet van de derde deskundige Bert Veurink, menig disakkoord over schadeherstel naar tevredenheid opgelost. Het winnen van vertrouwen door kunde, objectiviteit, het luisterend oor en pragmatiek in de onderbouwing, heeft niet alleen geleid tot oplossingen en uitspraken maar eveneens voor rust en tevredenheid bij de schademelders".

Marcel Haas, Slices BV/ Herstelbevingsschade

“Bert Veurink benadert zijn werk vanuit een menselijk contact. Altijd vanuit respect en fatsoen. Hij is duidelijk in zijn opvattingen en is in staat om ook een negatieve uitkomst voor schademelders goed en in begrijpelijke taal te formuleren”.

Rob Sleurink, Tandem BV