Over ons

TotaalSupport is een netwerkorganisatie die zich specifiek richt op de zorg en het welzijn van onze medemens en op de rondom ons allen gebouwde omgeving. Verantwoordelijkheid en aandacht voor onze medemens maakt derhalve zeer nadrukkelijk deel uit van de bedrijfsfilosofie van de netwerkorganisatie TotaalSupport. Daarnaast zijn respect en inzet voor de lange termijn, belangrijke onderdelen in ons functioneren. Duurzaam werken en bouwen aan relaties en aan onze omgeving is onze missie en zit als het ware in onze genen.

TotaalSupport is door Bert Veurink opgericht in 2007 en heeft tot 2013 gefunctioneerd deels met medewerkers in loondienst en deels met exclusief aan haar gelieerde zelfstandigen. Vanaf 2013 is gekozen om enkel nog te werken met deze zogenoemde loondienst plus teamleden en sindsdien is het bedrijfsmodel van TotaalSupport flink gemoderniseerd en te omschrijven als een netwerkorganisatie. Daarnaast hebben wij er ook voor gekozen om onze diensten voornamelijk aan te bieden in een business to business omgeving, waarbij wij onze inzet zoveel mogelijk op basis van onderling partnerschap uitvoeren.

Specialistisch advies in Letselschade zaken

Onze kennis en expertise worden onder andere ingezet op het gebied van herstelgerichte dienstverlening in de Letselschade branche. TotaalSupport wordt in de herstelgerichte dienstverlening ingezet als geheel onafhankelijk en objectief adviseur tussen betrokken partijen, in lichte tot zeer zware letselschade casussen. Het advies is zoveel als maar mogelijk, gericht op het herstel van het functioneren van het slachtoffer. Sinds 2013 hebben wij hiervoor voor onbepaalde tijd een exclusieve samenwerking met Factum Advies afgesloten. Factum Advies is een middelgroot bedrijf (ruim 60 medewerkers) dat de publieke sector (voornamelijk gemeentes) door geheel Nederland op de domeinen Wmo en Jeugdwet voorziet van specialistische adviezen en hen bij de ontwikkeling en implementatie daarvan, ook daadwerkelijk personele ondersteuning biedt. Op de pagina Ons team is tussen haakjes aangegeven welk TotaalSupport teamlid verbonden is aan Factum Advies.

Specialistisch advies in Bouw gerelateerde zaken

Ons andere werkveld is Bouw en dan in de meest brede zin van het woord. Denk hierbij aan het van A tot Z begeleiden van een (ver)bouw tot aan het maken van een deskundige rapportage bijvoorbeeld voor een Rechtbank of voor een gemeente die inhoudelijk ondersteunt wil worden bij een aanvraag van een woningaanpassing. Kijk op de pagina diensten voor onze expertise en mogelijkheden in dit werkveld. Ook voor dit werkveld is TotaalSupport exclusieve samenwerkingen voor onbepaalde tijd aangegaan. René Lovink en Bart van den Eijnde zijn naast Bert Veurink de dragende bouwkundige krachten van dit onderdeel van TotaalSupport.

Kenmerken teamleden TotaalSupport

Zelfstandigheid, overzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, levens- en werkervaring plus initiatiefrijk zijn persoonskenmerken die, naast kennis en kunde, noodzakelijk zijn om de veelal bijzondere opdrachten van onze opdrachtgevers naar tevredenheid uit te kunnen voeren. Het profiel van onze teamleden is hiermee eigenlijk als loondienst-plus te omschrijven. De bedrijfsfilosofie van onze moderne netwerkorganisatie is er dan ook volledig op gericht om collega`s met deze plus kenmerken aan ons te binden, zodat we onze partners, zo zien wij namelijk onze opdrachtgevers, zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.

TotaalSupport B.V.
Tinbergenlaan 19
8024 EB  Zwolle
06 – 20 60 48 10
info@totaalsupport.eu