Bouwkundig advies

TotaalSupport wordt door haar opdrachtgevers ingeschakeld als onafhankelijk adviseur voor het beoordelen en taxeren (herbouwwaarde) van allerlei onroerend goed objecten en de schades die zich daaraan kunnen voordoen. Ook worden wij als bouwkundig specialist gevraagd om als ontwerper en bouwbegeleider op te treden vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering van het bouwproject.
Daarnaast worden wij in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met name door lagere overheden gevraagd, om hen adviezen te verstrekken op het gebied van woningaanpassingen. Ook bieden wij hen hierin ondersteuning en scholing.

Gekwalificeerd personeel

Wij werken alleen met gekwalificeerde schade-experts en bouwkundigen die niet alleen grote kennis hebben van bouwtechnische zaken, maar ook over de benodigde ergonomische, juridische- en verzekeringstechnische kennis en ervaring beschikken. Onze experts blijven daarnaast door een actueel trainingsaanbod op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wij geven bouwkundig advies aan:

  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Volmachtbedrijven
  • Intermediairbedrijven
  • Aannemersbedrijven
  • Installatiebedrijven
  • Woningbouwcorporaties
  • Overheden
  • Bedrijfsmatige en particuliere bouwopdrachtgevers

Meer weten over de diensten waarvoor u ons kunt inzetten? Neem dan contact met ons op.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.

TotaalSupport B.V.
Tinbergenlaan 19
8024 EB  Zwolle
06 – 20 60 48 10
info@totaalsupport.eu