Diensten

Bekijk hieronder waar TotaalSupport expert in is.

Risico-inspectie

Wij zijn experts als het gaat om geven van complete schadepreventie adviezen. Zaken als bijvoorbeeld inbraakpreventie, stormschadepreventie, brandpreventie, wijze van opslag van (gevaarlijke) stoffen en eventuele herbouwwaarde-taxatie van te verzekeren opstallen, worden in duidelijke rapportages vastgelegd.

Schade-expertise

Wij hebben jarenlange ervaring in het verrichten van schade-expertise werkzaamheden op allerlei gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vakgebieden opstal, inboedel, inventaris/goederen, milieu, bedrijfsschade, construction-all-risk en aansprakelijkheid.

Claim-expertise

Door onze unieke combinatie van technische kennis, juridisch inzicht en mediation kwaliteiten, geven wij partijen snel duidelijkheid over de redelijkheid, billijkheid, omvang, oorzaak en achtergrond van een claim. In het vervolgtraject kan TotaalSupport als “regelend arbiter” optreden om te proberen partijen de claim minnelijk te laten schikken. Vooral in rechtsbijstandverzoeken blijkt deze aanpak erg succesvol. Daarnaast zijn wij in staat om stroef lopende of vastgelopen claimonderhandelingen weer op gang te brengen. Onze mediator weet partijen te binden naar toekomstgerichte oplossingen.
Bijvoorbeeld inzake de opgetreden geschillen rondom de aardgasbevingen in Noord Nederland, is TotaalSupport inmiddels al langere tijd werkzaam als deskundige.

Deskundigenbericht bij rechtszaken

Binnen ons vakgebied zijn wij in staat om de Nederlandse rechterlijke macht te voorzien van een deskundige en adequate rapportage met betrekking tot het door hen op juridische grondslag te toetsen geschil. Ook de opmaak van een (partij)deskundigenbericht, bijvoorbeeld betreffende het verlies aan eigen arbeid, behoort tot onze vaardigheden.

Woningaanpassingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Of het nu gaat om een complexe woningaanpassingen of een eenvoudige aanpassing, mede door de combinatie van bouwkundige en ergonomische kennis en ervaring, zijn wij in staat om lagere overheden snel en adequaat te adviseren over de mogelijkheden die er zijn voor hun inwoners die een beroep doen op deze wet.

Naast deze Wmo advisering, geven wij samen met onze netwerkpartner Casadata ook de periodieken ErgoLijst (voorheen de Limitatieve lijst) en ErgoCalc (voorheen Cal-Pro) uit. Deze beide items zijn door ons volledig gemoderniseerd en zijn hiermee voorzien van de nieuwste trends en van de laatste kenkostengetallen.

Ontwerpen, bestek schrijven en bouwbegeleiding

Opdrachtgevers met een bouwwens staan wij vanaf de initiatiefase tot en met de uiteindelijke oplevering bij in het bouwproces. Ook het verzorgen van de benodigde vergunningen kan aan onze experts worden overgelaten.

Wij zijn op persoonlijke titel aangesloten bij:
Het Nederlands Instituut Van Register Experts het NIVRE
Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen het LRGD

Neem contact met ons op voor onze tarieven en voorwaarden.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.

TotaalSupport B.V.
Tinbergenlaan 19
8024 EB  Zwolle
06 – 20 60 48 10
info@totaalsupport.eu