LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

Letselschade advies door TotaalSupport, het onafhankelijke adviesbureau in de letselschade

Letselschade advies

Letselschade heeft vaak vergaande gevolgen. Niet alleen voor u als betrokkene, maar ook voor de aansprakelijke partij. Er moet veel geregeld worden. Maar uw hoofd staat er niet naar en u komt in een wereld terecht van regelgeving, instanties zorg en voorzieningen. Maar waar te beginnen? 

De Zorgschade-deskundige van TotaalSupport brengt voor u in kaart wat noodzakelijk is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, welke voorzieningen er beschikbaar zijn en welke zorg er mogelijk is.
TotaalSupport weet de weg bij de instanties en weet de wetten die daar voor nodig zijn optimaal te benutten. Ontwikkelingen op het gebied van Wmo, Wlz en de Jeugdwet worden door ons op de voet gevolgd.

Onafhankelijk Letselschade advies

TotaalSupport is een geheel onafhankelijke adviseur en geen verlengstuk van een verzekeringsmaatschappij of andere betrokkenen. Wij begeleiden letselschadeslachtoffers op de gebieden wonen, zorg, voorzieningen en mobiliteit. Waarbij het herstel van het functioneren zoals vr het ongeluk, zoveel als maar mogelijk is, voorop staat. Wij helpen en ontzorgen letselschadeslachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers als Herstel Dienstverlener in het letselschadeproces.

Voordelen inschakelen van TotaalSupport voor betrokkenen

Slachtoffer: hij/zij kan zich volledig richten op herstel.
Verzekeringsmaatschappij: levert een kostenbesparing op omdat wet en regelgeving optimaal worden benut plus het slachtoffer wordt optimaal begeleid (Gedragscode) waardoor normaliter ook het schaderegelingsproces soepeler zal verlopen.
Belangenbehartiger: slachtoffer wordt specialistisch bijgestaan en verder geholpen met positieve uitstraling naar betrokken partijen.

Multidisciplinair

TotaalSupport beschikt over een multidisciplinair team van Zorgschade-deskundigen, Ergotherapeuten, Bouwkundigen en een Arbeidsdeskundige. Door de brede uniforme intake hoeft betrokkene maar n keer alles te vertellen. Er zijn geen aparte reportages per discipline maar n leesbare rapportage voor alle betrokkenen.
We koppelen ons paramedisch inzicht aan onze bouwkundige kennis en expertise.

Landelijk dekking

TotaalSupport opereert landelijk. Dus er is altijd wel een adviseur van TotaalSupport bij u in de buurt.

Wmo, WLz, Jeugdwet en andere regelgeving

TotaalSupport is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Wanneer er geen mogelijkheden zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving, dan kijken wij altijd verder naar wat wel mogelijk is.

Arbeidsongeschiktheid na letsel en AOV verzekeringen

De gecertificeerde en geregistreerde Arbeidsdeskundige van TotaalSupport is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en staat slachtoffers bij, in de zoektocht naar de meest passende oplossing voor de opgetreden (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
Daarnaast wordt TotaalSupport ook ingezet om in het kader van AOV verzekeringen acceptatie inspecties en schade-expertises te verrichten.

Meer weten over de diensten waarvoor u ons kunt inzetten? Neem dan contact met ons op.