Letselschade advies

Letselschade heeft vaak vergaande gevolgen. Niet alleen voor u als betrokkene, maar ook voor de aansprakelijke partij. Er moet veel geregeld worden. Maar uw hoofd staat er niet naar en u komt in een wereld terecht van regelgeving, instanties zorg en voorzieningen. Maar waar te beginnen?

De Zorgschade-deskundige van TotaalSupport brengt voor u in kaart wat noodzakelijk is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, welke voorzieningen er beschikbaar zijn en welke zorg er mogelijk is.
TotaalSupport weet de weg bij de instanties en weet de wetten die daar voor nodig zijn optimaal te benutten. Ontwikkelingen op het gebied van Wmo, Wlz en de Jeugdwet worden door ons op de voet gevolgd.

Onafhankelijk Letselschade advies

TotaalSupport is een geheel onafhankelijke adviseur en geen verlengstuk van een verzekeringsmaatschappij of andere betrokkenen. Wij begeleiden letselschadeslachtoffers op de gebieden wonen, zorg, voorzieningen en mobiliteit. Waarbij het herstel van het functioneren zoals vóór het ongeluk, zoveel als maar mogelijk is, voorop staat. Wij helpen en ontzorgen letselschadeslachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers als Herstel Gerichte Dienstverlener in het letselschadeproces met een gezamenlijke blik gericht op de toekomst en de mogelijkheden daarin.

De Letselschade Raad heeft als overkoepelende organisatie in de Letselschade-branche het Nationaal Keurmerk Letselschade ingericht. Met dit keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen. TotaalSupport hecht hier veel waarde aan en staat ingeschreven in het register van de Letselschaderaad en conformeert zich daarmee onder andere aan het Toezicht, de Richtlijnen en aan de Gedragscodes.

Voordelen inschakelen van TotaalSupport voor betrokkenen

Slachtoffer: hij/zij kan zich volledig richten op herstel.
Verzekeringsmaatschappij: levert een kostenbesparing op omdat wet – en regelgeving optimaal worden benut plus het slachtoffer wordt optimaal begeleid (Gedragscode) waardoor normaliter ook het schaderegelingsproces soepeler zal verlopen.
Belangenbehartiger: slachtoffer wordt specialistisch bijgestaan en verder geholpen met positieve uitstraling naar betrokken partijen.

Multidisciplinair

TotaalSupport beschikt over een multidisciplinair team van Zorgschade-deskundigen, Ergotherapeuten, Bouwkundigen en een Arbeidsdeskundige. Door de brede uniforme intake hoeft betrokkene maar één keer alles te vertellen. Er zijn geen aparte reportages per discipline maar één leesbare rapportage voor alle betrokkenen.
We koppelen ons paramedisch inzicht aan onze bouwkundige kennis en expertise.

Landelijk dekking

TotaalSupport opereert landelijk. Dus er is altijd wel een adviseur van TotaalSupport bij u in de buurt.

Wmo, WLz, Jeugdwet en andere regelgeving

TotaalSupport is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Wanneer er geen mogelijkheden zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving, dan kijken wij altijd verder naar wat wel mogelijk is.

Arbeidsongeschiktheid na letsel en AOV verzekeringen

De gecertificeerde en geregistreerde Arbeidsdeskundige van TotaalSupport is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en staat slachtoffers bij, in de zoektocht naar de meest passende oplossing voor de opgetreden (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
Daarnaast wordt TotaalSupport ook ingezet om in het kader van AOV verzekeringen acceptatie inspecties en schade-expertises te verrichten.

Verlies aan Eigen Werk

U was een kundige klusser en vanwege het opgelopen letsel, is het klussen aan uw huis niet langer mogelijk? De Bouwkundigen van TotaalSupport brengen voor u tot in detail in kaart wat voor u het Verlies aan Eigen Werk is. Dit type rapportage omvat altijd een opsomming van de werkzaamheden die binnen uw mogelijkheden lagen en u gewend was te verrichten, met daarnaast een calculatie die een onderbouwing geeft van het aantal uren dat aan deze werkzaamheden verbonden is.

Meer weten over de diensten waarvoor u ons kunt inzetten? Neem dan contact met ons op.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.