Praktijkvoorbeelden

Woningaanpassing

Een meisje loopt door een auto-ongeluk hersenletsel en een hoge dwarslaesie op en komt daardoor in een rolstoel terecht.

TotaalSupport wordt ingeschakeld om te onderzoeken wat de mogelijkheden en opties zijn voor een woningaanpassing en deze te begeleiden in de uitvoer.
De woning en tuin van het meisje zijn te klein om uit te breiden. De familie wil niet verhuizen maar graag in hun huidige woning in de voor hun bekende wijk blijven wonen.
De buurman wil na overleg zijn woning wel te koop aanbieden. De bouwkundige van TotaalSupport maakt aan de hand van het programma van eisen (PvE) een passend ontwerp waarbij de woning van de buurman wordt betrokken om voldoende ruimte te bieden voor de benodigde woningaanpassingen op de begane grond. Dit alles in overleg met de ergotherapeut van TotaalSupport.
Uiteindelijk is er een passend ontwerp waar ouders en verzekeraar mee instemmen en wat voldoet aan het PvE. Voor het meisje is een eigen slaapkamer en badkamer ontworpen op de begane grond van de naastgelegen woning.

Om te weten wat de woning van de buurman waard is, laat TotaalSupport drie makelaars een taxatie doen. Na overeenstemming over het aankoopbedrag, start de voorbereiding voor de uitvoering. Bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen en technische omschrijvingen worden gereed gemaakt om drie aannemers te benaderen voor een prijsaanbieding.
TotaalSupport beoordeelt de aanbiedingen van de aannemers en geeft een gunningadvies. Samen met de gekozen aannemer en de familie van het meisje wordt het werk op locatie besproken en de planning vastgelegd.

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden controleert TotaalSupport regelmatig de werkzaamheden en stemt af met aannemer, familie en de andere betrokken partijen. Ongeveer een week voor de oplevering wordt een vooroplevering gedaan om te kijken of het werk voldoende gereed is. Bij oplevering wordt een Proces Verbaal van oplevering opgesteld en ondertekend door de aannemer, de familie van het meisje en de bouwkundige van TotaalSupport.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.

TotaalSupport B.V.
Tinbergenlaan 19
8024 EB  Zwolle
06 – 20 60 48 10
info@totaalsupport.eu