LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

Bouwkundig advies door TotaalSupport, het onafhankelijke adviesbureau in de bouw

Bouwkundig advies

TotaalSupport wordt door haar opdrachtgevers ingeschakeld als onafhankelijk adviseur voor het beoordelen en taxeren (herbouwwaarde) van allerlei onroerend goed objecten en de schades die zich daaraan kunnen voordoen. Daarnaast worden wij als bouwkundig specialist gevraagd om als ontwerper en bouwbegeleider op te treden vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering van het bouwproject.

Gekwalificeerd personeel

Wij werken alleen met gekwalificeerde schade-experts en bouwkundigen die een grote kennis hebben van bouwtechnische zaken en ook over de benodigde juridische- en verzekeringstechnische kennis beschikken. Onze experts blijven daarnaast door een actueel trainingsaanbod op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze experts worden onder andere ook ingezet bij het beoordelen en ontwikkelen van maatoplossingen voor letselschadeslachtoffers en voor ouderen.

Wij geven bouwkundig advies aan:
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Volmachtbedrijven
  • Intermediairbedrijven
  • Aannemersbedrijven
  • Installatiebedrijven
  • Woningbouwcorporaties
  • Overheden
  • Bedrijfsmatige en particuliere bouwopdrachtgevers
Meer weten over de diensten waarvoor u ons kunt inzetten? Neem dan contact met ons op.