Het Corona virus

Hoe gaan wij om met het Corona virus

Net als u, maken ook wij ons zeer ernstige zorgen over de gevolgen die het Corona virus voor onze maatschappij zal gaan hebben. Wij onderschrijven de laatste maatregelen van ons kabinet en zullen daar vanzelfsprekend volledig gehoor aan geven.

Activiteiten buiten ons kantoor zullen wij zoveel als maar mogelijk, beperken. Dit houdt in dat het bezoeken van klanten, van openbare locaties en anderszins, gedurende de komende periode zoveel als maar mogelijk “on hold” gezet gaat worden.

Heeft u een lopende afspraak met één van onze adviseurs, dan wordt u persoonlijk benaderd om de ontstane situatie te kunnen bespreken.

Wij blijven graag met u in contact, om u na deze periode wederom zo goed mogelijk te kunnen voorzien van onze dienstverlening.

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet om te bellen met Bert Veurink via 06-20604810.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.

TotaalSupport B.V.
Tinbergenlaan 19
8024 EB  Zwolle
06 – 20 60 48 10
info@totaalsupport.eu

Aangesloten bij:
NIVRE (op persoonlijke titel)
LRGD (op persoonlijke titel)
DLR-Nationaal Keurmerk Letselschade

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring