TotaalSupport nieuws

Nieuwe tarieven per 1 april 2022

Per 1 april 2022 hebben wij onze tarieven verhoogd volgens het prijsindexcijfer voor de consumenten. De verhoging komt feitelijk neer op een stijging van afgerond 6.5% van het uurtarief, dat wij aan u factureren.

Wilt u aanvullende informatie over onze diensten en tarieven? Bel met Bert Veurink via 06-20 60 48 10.

TotaalSupport ontvangt het Nationaal Keurmerk Letselschade

TotaalSupport staat al vanaf de beginjaren van haar oprichting bij de overkoepelende organisatie van de Letselschadebranche, de Letselschade raad, ingeschreven als HerstelGerichte Dienstverlener. Sinds begin 2021 is eindelijk één gedeeld keurmerk, het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), voor de gehele sector een feit en recentelijk heeft TotaalSupport bericht ontvangen dat de verplichte Audit voor de verkrijging van het NKL, met goed gevolg is doorlopen.

Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Door te kiezen voor een keurmerk houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening (bron de Letselschade raad).

Het NKL biedt een overzicht van kwalitatief goede dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden in de markt en daarmee kunnen aantonen dat zij kwaliteit leveren. Het NKL biedt daarmee een eenduidig en overzichtelijk keurmerk voor de hele markt. De beoogde verwijzing naar keurmerk houdende organisaties maakt dat het voor organisaties belangrijk is het Nationaal Keurmerk Letselschade te verkrijgen (bron de Letselschade raad).

Wilt u meer informatie over de Letselschade raad of over het NKL? Klik hier voor de website van de Letselschade raad.

TotaalSupport is een onafhankelijk adviesbureau in de letselschade, bouw en in het sociale domein.

TotaalSupport B.V.
Tinbergenlaan 19
8024 EB  Zwolle
06 – 20 60 48 10
info@totaalsupport.eu